Categorii

  1. Suport hardware – diagnosticare şi soluţionare a problemelor hardware;

  2. Suport reţea – adminstrarea reţelei locale, monitorizare și eficientizare a resurselor de reţea ; asigurarea securităţii (utilizatori, trafic, protecţie);

  3. Suport aplicaţii- identificarea și rezolvarea problemelor, procurarea și instalarea de patch-uri şi update-uri, rezolvarea problemelor specifice semnalate de client sau dezvoltarea de functionalităţi şi module noi, atât pentru softurile de bază – platforme (Microsoft, IBM, Oracle, Open Source etc.) cât şi pentru aplicaţiile specifice de business ale clientului.

Alte servicii:

Suport securitate IT – identificarea şi gestionarea procedurilor de securitate, gestionarea unui centru de recovery în caz de dezastre, backup, alte proceduri; Acest tip de suport poate fi asociat cu suportul hardware, de reţea şi software deoarece toate acestea au câte o importantă componentă de securitate care trebuie luată în calcul.

Audit IT analiza cantitativă şi calitativă a sistemelor de producţie şi suport (IT&C) ale clientului în scopul dimensionării acestora pentru a maximiza eficienţa proceselor de business. Un astfel de audit are ca şi rezultat un set de rapoarte şi un business case care vor ajuta clientul să ia cea mai bună decizie pe termen scurt, mediu şi lung.

Externalizare parţială/totală a serviciilor IT – în funcţie de necesităţi, putem furniza aceste servicii, după o analiză prealabilă a proiectului, pentru a stabili cea mai eficientă metodă de colaborare. Avantajul unui astfel de contract stă în posibilitatea clientului de a se focaliza pe activităţile sale de bază, în timp ce sistemul informatic va fi administrat de resurse dedicate competente, controlul rămânând în zona clientului.

In ceea ce priveşte zona de mentenanţă, abordăm fiecare proiect printr-o analiză sistematică a echipamentelor şi resurselor unui client, astfel încât să eficientizăm activitatea acestuia şi să îl sprijinim în reducerea costurilor IT.

Lasă un răspuns

© 2021 Forward Store | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress