Servicii externalizare IT

În activitatea oricărei companii, intervin momente când gestionarea problemelor IT devine dificilă, şi consumatoare atât de resurse umane, cât şi de resurse financiare. În acest caz, problema oricărui manager este că nu poate cuantifica obiectiv numărul de angajaţi pe care ar trebui să îi aloce permanent, astfel încât să nu mai apară sincope în activitatea curentă, şi în cele mai multe situaţii, nici nu deţine personal calificat sau resursele financiare necesare pentru astfel de intervenţii.

Experienţa noastră ne recomandă pentru a veni în ajutorul companiilor orientate către rezultate, care doresc să ţină costurile sub control, înţeleg necesitatea adaptării la o soluţie diferită şi ţintesc către eficienţă şi profesionalism, având o viziune de business modernă.

Competenţele noastre acoperă arii vaste:

 • Administrare servere;

 • Administrare reţea;

 • Administrare stocare & backup;

 • Administrare echipamente imagistică (print, scan, copy).

Beneficiile externalizării IT

 • Permite companiei să se concentreze pe activitatea sa principală;

 • Plătești doar pentru ce îţi este necesar;

 • Costurile cu infrastructura IT sunt reduse;

 • Riscurile sunt preluate de furnizorul de servicii (în acest caz, de noi);

 • Crește transparenţa şi siguranţa proceselor IT din interiorul companiei;

 • Specialiştii IT au foarte multă experienţă şi vor găsi cea mai bună soluţie pentru fiecare situaţie în parte;

 • Crește satisfacţia angajaţilor şi eficienţa acestora;

 • Concurenţa ar putea avea o colaborare de acest fel deja.

Servicii audit informatic

Serviciile de audit informatic reprezintă în esenţă un cumul de evaluări complexe, menite să ajute orice companie în identificarea modului de proiectare şi implementare a infrastucturii IT, precum şi a măsurii în care această infrastructură răspunde necesităţilor directe ale angajaţilor şi ale companiei. Prin astfel de evaluări, putem analiza obiectiv nivelul de performanţă tehnică a companiei, şi putem emite ulterior “reţete de succes” , prin identificarea minusurilor şi recomandarea unor soluţii de eficientizare a proceselor.

Obiective ale auditului informatic

 • Evaluarea eficienţei resurselor hardware şi software;

 • Identificarea problemelor care afectează eficienţa activităţii companiei;

 • Identificarea potenţialelor elemente de risc al securităţii sistemelor IT din cadrul companiei.

Ce presupune un audit informatic

 • Verificarea şi evidenţierea infrastructurii hardware (sisteme, servere, echipamente), precum şi a soluţiilor software, individuale şi integrate la nivel de companie;

 • Evaluarea securităţii resurselor IT ( modalitatea de stocare a datelor, configurare servere, politica de utilizare a Internetului, acces la aplicaţii şi documente interne, sisteme de logare şi proceduri de autentificare a utilizatorilor);

 • Realizarea unui raport de audit, care cuprinde prezentarea punctelor slabe şi forte ale infrastructurii, precum și recomandări de îmbunătăţire ale acesteia;

 • Prezentarea unui nou concept de infrastructură IT, la cerinţa clientului, care să răspundă punctual necesităţilor reale.

Beneficii ale auditului informatic

 • Creşterea productivităţii prin identificarea soluţiilor de optimizare a sistemelor şi fluxurilor de lucru;

 • Conştientizarea potenţialelor riscuri la care este supusă activitatea companiei;

 • Reducerea costurilor cu infrastructura IT prin eliminarea eventualelor puncte critice.

Lasă un răspuns

© 2021 Forward Store | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress